Informatie over gegevensbescherming Soehnle-Connect-App

Huidige stand: Mei 2018

I. Waarom het gaat

Leifheit Aktiengesellschaft, Leifheitstraße, 56377 Nassau/Lahn (‘Leifheit’ of ‘wij’) verheugt zich over uw belangstelling voor de Soehnle Connect-producten en de Soehnle Connect-App.

Wij als de voor gegevensbescherming verantwoordelijke partij willen graag dat u bij het gebruik van de Soehnle-Connect-App en de Soehnle-Connect-producten, ook qua bescherming van uw persoonsgegevens, een veilig gevoel hebt, want wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. De naleving van de Duitse en Europese bepalingen over gegevensbescherming is voor ons vanzelfsprekend.

Onze Soehnle-Connect-App dient een gezondheids- en lichaamsbewust leven voor u te vergemakkelijken en u zo bij het behoud en de verbetering van uw gezondheid te ondersteunen.

Wij moet u erop wijzen dat de verwerking van uw gegevens plaatsvindt op voorwaarde

 • dat u uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor een of meer van de hierboven genoemde doelen geeft;
 • en dat de verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van de met u afgesloten overeenkomst, waarvan u een contractpartij bent.

Een door u aan ons verleende toestemming kan altijd worden herroepen.

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw identiteit. Daartoe behoren bijv. gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

Bijzondere soorten persoonsgegevens en daarom bijzonder te beschermen, zijn o.a. gegevens over uw gezondheid. Zo meten de Soehnle-Connect-producten het lichaamsgewicht resp. berekenen afhankelijk van de beschikbare functies andere op de gezondheid/het lichaam betrekking hebbende gegevens zoals gewicht, watergehalte, vetpercentage, spierpercentage, calorieverbruik en datum en tijd van de meting.

De omvang van de gegevensverzameling en -verwerking hangt af van de meetfuncties waarover het door u gekochte product beschikt. Deze zijn te vinden in de productinformatie van het betreffende Soehnle-Connect-product.

Alle door ons uitgevoerde voorinstellingen zijn zo gekozen dat in principe alleen persoonsgegevens worden verwerkt waarvan de verwerking voor het betreffende verwerkingsdoel noodzakelijk is.

Eventuele Push-berichten kunt u via de instellingen van uw smartphone in- of uitschakelen. Raadpleeg daarvoor evt. de bedieningshandleiding van uw smartphone. In de Soehnle-Connect-App ontvangt u geen reclame van Leifheit.

Zonder uw uitdrukkelijke aparte toestemming zullen wij uw gegevens nooit aan uw zorgverzekeraar en/of andere bestaande verzekeringsmaatschappijen doorgeven. Ook worden uw gegevens niet voor onderzoeks- en/of marketingdoeleinden doorgestuurd. Wij zullen uw gegevens bovendien niet aan derden openbaar maken en binnen onze Soehnle-Connect-aanbiedingen ook geen reclame van derden toestaan.

II. Vereiste minimumleeftijd

Onze Soehnle-Connect-aanbiedingen mogen uitsluitend worden gebruikt door personen die ten minste 16 jaar oud zijn. Het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, vindt uitdrukkelijk tegen onze wil en zonder onze kennis plaats. Bovendien is dit een overtreding van onze Algemene Voorwaarden.

III. Gebruiksmogelijkheden van onze aanbiedingen

Of en welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, hangt met name af van het feit of u onze aanbieding met of zonder een gebruikersaccount gebruikt. Dat kunt u geheel zelf beslissen:

Wij bieden elke gebruiker de mogelijkheid een gebruikersaccount op ons Soehnle-Connect-Platform aan te maken. Overigens kunt u onze Soehnle-Connect-App ook zonder registratie via een gebruikersaccount gebruiken; dit kan evt. leiden tot een beperkt gebruik, zoals wij dat u hieronder zullen uitleggen.

In ieder geval worden reeds bij de installatie van de app de volgende gegevens verzameld en verwerkt en zijn de volgende toegangsrechten noodzakelijk:

 • Telefoonstatus en ID lezen
 • SMS ontvangen, SMS of MMS lezen<
 • Geschatte locatie (op netwerkbasis)
 • Belprotocol lezen
 • Inhoud van SD-kaarten wijzigen of verwijderen
 • Inhoud van SD-kaarten lezen
 • Accounts op het apparaat opzoeken
 • Netwerkstatus weergeven
 • Volledige internettoegang
 • Bluetooth-instellingen
 • Pairing met Bluetooth-apparaten uitvoeren

Wij maken geen bewegingsprofielen.

Hieronder vindt u informatie over welke gegevens bij het betreffende gebruik van de Soehnle-Connect-App worden verwerkt:

1. Gebruik van de Soehnle-Connect-App zonder gebruikersaccount

Als u de Soehnle-Connect-App zonder gebruikersaccount wilt gebruiken, worden uw gegevens niet naar onze servers of naar servers van de door ons ingeschakelde derden verzonden.

Voor het gebruik van de app is het echter noodzakelijk dat u bij de configuratie van uw app bepaalde verplichte gegevens verstrekt. In principe worden de volgende gegevens over u verzameld en verwerkt:

 • naam (u hoeft echter geen volledige naam aan te geven)
 • geboortedatum
 • geslacht
 • e-mailadres
 • lichaamslengte
 • huidig gewicht

Optioneel (niet verplicht) kunt u ook een foto opslaan.

Daarnaast kunnen, afhankelijk van de omvang van uw gebruik en de betreffende, door u aangeschafte hardware, de volgende gezondheidsgerelateerde gegevens worden verzameld en verwerkt:

 • gewicht
 • gewenst gewicht en periode waarin het gewenste gewicht moet worden bereikt
 • vetpercentage
 • waterpercentage
 • spierpercentage
 • aantal stappen
 • doel (stappen per dag)
 • slaapduur en slaapintensiteit
 • gewenste slaapduur per dag
 • calorieverbruik
 • gewenste calorieverbruik per dag
 • hartfrequentie
 • BMI
 • datum en tijd van alle gemeten waarden
 • afgelegde afstand per dag
 • activiteitsgraad
 • staplengte
 • records die werden behaald
 • bereikte doelen<
 • gebruiker-ID
 • Systolische bloeddruk
 • Diastolische bloeddruk
 • Detectie van onregelmatige hartslag
 • pulssnelheid
 • PM2.5
 • Temperatuur

Als u zou besluiten de app te verwijderen, worden uw gegevens, echter afhankelijk van het door u gebruikte besturingssysteem, volledig van uw mobiele telefoon/smartphone verwijderd. Als u de Soehnle-Connect-App opnieuw installeert, kunnen de gegevens dan soms niet meer worden gebruikt.

Sommige besturingssystemen zijn echter zo ingesteld dat de gebruikersgegevens op het apparaat blijven opgeslagen. Deze instellingen kunnen wij niet beïnvloeden, zodat u bij de fabrikant van uw besturingssysteem zou moeten navragen hoe de gegevens handmatig kunnen worden verwijderd.

2. Gebruik van de Soehnle-Connect-App met geregistreerde gebruikersaccount

Als u besluit een gebruikersaccount op ons Soehnle-Connect-Platform aan te maken, gelden de volgende aanvullende voorwaarden en opmerkingen.

a. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Zodra u een gebruikersaccount op ons Soehnle-Connect-Platform hebt aangemaakt en uw gegevens hebt gesynchroniseerd, worden uw persoonsgegevens niet meer uitsluitend lokaal op uw (mobiele) apparaat, maar via het internet op een server opgeslagen. Zowel de overdracht als de opslag van uw gegevens vindt natuurlijk gecodeerd plaats.

Door het gebruik van een gebruikersaccount geeft u ons de mogelijkheid toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze in het kader van onze Soehnle-Connect-aanbieding voor u te verwerken.

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:

 • naam (u hoeft echter geen volledige naam aan te geven)
 • geboortedatum
 • geslacht
 • e-mailadres
 • lichaamslengte
 • gewicht

Optioneel kunt u ook een foto opslaan.

Afhankelijk van de omvang van uw gebruik en de betreffende, door u aangeschafte hardware, kunnen de volgende gezondheidsgerelateerde gegevens worden verzameld en verwerkt:

 • gewicht
 • gewenst gewicht en periode waarin het gewenste gewicht moet worden bereikt
 • vetpercentage
 • waterpercentage
 • spierpercentage
 • aantal stappen
 • doel (stappen per dag)
 • slaapduur en slaapintensiteit
 • gewenste slaapduur per dag
 • calorieverbruik
 • gewenste calorieverbruik per dag
 • hartfrequentie
 • BMI
 • datum en tijd van alle gemeten waarden
 • afgelegde afstand per dag
 • activiteitsgraad
 • staplengte
 • records die werden behaald
 • bereikte doelen
 • gebruiker-ID
 • Systolische bloeddruk
 • Diastolische bloeddruk
 • Detectie van onregelmatige hartslag
 • pulssnelheid
 • PM2.5
 • Temperatuur

Verplichte gegevens: Voor het gebruik van het Soehnle-Connect-Platform is het noodzakelijk dat u bij de registratie de gegevens invult die in het elektronische registratieformulier als verplichte gegevens zijn aangeduid. Dit betreft de zelf gekozen gebruikersnaam, een zelf gekozen wachtwoord en uw e-mailadres. Ook hier kunt u uw volledige naam al of niet vermelden. Wij adviseren u een veilig, complex wachtwoord te kiezen.

Vaak zullen wij u op basis van deze gegevens niet kunnen identificeren.

Om uw gegevens correct te kunnen analyseren, moet u bij het aanmaken van een gebruikersaccount uw geboortedatum, uw lichaamslengte en uw huidige gewicht en het geslacht invoeren.

De verzamelde gegevens worden namens ons op de servers van onze contractpartner, Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, VS opgeslagen. Dit bedrijf hebben wij zorgvuldig geselecteerd. De opslag vindt uitsluitend op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland plaats, zodat ook in het kader van de overeenkomst met onze contractpartner Europees en Duits recht inzake gegevensbescherming van toepassing is en uw rechten dienovereenkomstig worden beschermd.

Bij elke synchronisatie via de app worden uw Soehnle-Connect-gegevens door uw Soehnle-Connect-product gecodeerd naar de server(s) gezonden. Deze gegevens worden opgeslagen om u onze Soehnle-Connect-aanbiedingen in volle omvang ter beschikking te stellen. Bovendien worden de gegevens met uw gebruikersaccount in verbinding gebracht, dus gekoppeld.

Bovendien is het bij toewijzing van een Soehnle-Connect-product aan uw gebruikersaccount noodzakelijk dat u bepaalde technische gegevens (zoals het identificatienummer van uw Soehnle-Connect-product of bij het Soehnle-Connect-product geleverde hardware) aangeeft. Deze gegevens behandelen wij als persoonsgegevens.

Bij geactiveerde verzendfunctie worden de door het betreffende Soehnle-Connect-product gemeten of berekende gegevens via de Soehnle-Connect-App naar de gekoppelde gebruikersaccount op het Soehnle-Connect-Platform gezonden. Nadere informatie over de verzendfunctie en over de activering en deactivering ervan vindt u bovendien in het Help-gedeelte op www.soehnle.de/service/haeufige-fragen-faq/ van het Soehnle-Connect-Platform.

Ook bestaat de mogelijkheid één Soehnle-Connect-product met meerdere gebruikersaccounts (bijv. van familieleden of medebewoners) te verbinden. Bij goed gebruik van het Soehnle-Connect-product is het normaal gesproken technisch uitgesloten dat persoonsgegevens naar de andere gebruikers van dit Soehnle-Connect-product worden overgedragen. Bij verkeerd gebruik kan het echter niet worden uitgesloten dat concreet gemeten waarden aan een verkeerde gebruiker worden toegewezen. Nadere informatie over deze gebruiksmogelijkheid vindt u ook in het Help-gedeelte op www.soehnle.de/service/haeufige-fragen-faq/ of in de productinformatie die bij het Soehnle-Connect-product werd geleverd.

b. Voor welk doel worden persoonsgegevens op het Soehnle-Connect-Platform verwerkt

Wij gebruiken

- de bij de registratie ingevoerde gegevens alleen voor de beschikbaarstelling en het beheer van het betreffende gebruik, ter controle van de toegang tot de gebruikersaccount, voor de toezending van noodzakelijke informatie over het Soehnle-Connect-Platform of voor het gebruik ervan (zoals vervangende wachtwoorden).

- de door een Soehnle-Connect-product verzonden Soehnle-Connect-gegevens uitsluitend voor de weergave en de analyse voor u in uw gebruikersaccount.

Over onze Soehnle-Connect-aanbiedingen worden momenteel geen gegevens voor op interesses gerichte reclame verwerkt. Wij behouden ons echter het recht voor ter verbetering van onze aanbiedingen een dergelijke gegevensverwerking uit te voeren. Zodra een dergelijke functie moet worden ingevoerd, zullen wij u echter tijdig informeren en om een nieuwe toestemmingsverklaring verzoeken.

c. Duur van het verzamelen en verwerken van gegevens

Uw gegevens worden alleen net zo lang door ons opgeslagen als uw gebruikersaccount bij Soehnle-Connect bestaat, of totdat er een reden is om deze te verwijderen. De verwijdering van de opgeslagen persoonsgegevens vindt onmiddellijk plaats, zodra u uw toestemming voor de gegevensverwerking herroept, of zodra de beschikbaarheid van de gegevens voor het met de verwerking beoogde doel niet meer noodzakelijk is (bijv. bij beëindiging van onze overeenkomst) of zodra de opslag van de gegevens om andere wettelijke redenen niet (meer) toegestaan is.

d. Verzamelen en doorgeven aan overheidsinstanties

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en aan tot informatie bevoegde overheidsinstanties en overheden gezonden in het kader van de toepasselijke wetten resp. voor zover wij door een gerechtelijk vonnis daartoe verplicht zijn. Wij hebben onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverleningsbedrijven verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

e. Webanalyse Piwik

Het Soehnle-Connect-Platform gebruikt Piwik, een webanalysedienst voor de statistische analyse van de toegang door bezoekers. Piwik gebruikt zgn. 'cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee wij uw gebruik van de app kunnen analyseren. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van het Soehnle-Connect-Platform worden opgeslagen op de servers van onze contractpartner, Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 VS in Duitsland. Het IP-adres wordt direct na de verwerking en vóór de opslag ervan geanonimiseerd.

U kunt de installatie van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen. De uitschakeling van cookies kan echter tot functionele beperkingen van het Soehnle-Connect-Platform leiden.

f. Gebruik van apps en tools van externe aanbieders

Een toegang door apps van externe aanbieders tot uw gegevens vindt bij onze voorinstellingen niet plaats. U kunt echter ook door het kiezen van de betreffende instelling toestaan dat uw Soehnle-Connect-profiel met een app van een externe aanbieder wordt verbonden. Wij bieden met name de mogelijkheid uw gegevens met Google Fit en de Apple Health app te synchroniseren. Als wij gegevens in uw opdracht naar een derde doorsturen, gelden voor deze gegevens de richtlijnen over gegevensbescherming van die derde. Uw toestemming voor de vrijgave van gegevens aan derden kunt u altijd in uw Soehnle-Connect-profiel of in de instellingen van uw mobiele telefoon herroepen.

Op het Soehnle-Connect-Platform bestaat bovendien de mogelijkheid via zogenaamde widgets resp. plug-ins voor sociale netwerken, zoals Facebook en LinkedIn, informatie over uw Soehnle-Connect-product op andere platformen te delen. De invoer vindt alleen handmatig plaats, zodat deze externe aanbieders geen toegang tot de gegevens op het Soehnle-Connect-Platform hebben. Het kan echter niet worden uitgesloten dat de aanbiedingen van de externe aanbieders persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Wij hebben geen invloed op de interactie met deze programma’s. Deze vallen onder de richtlijnen over gegevensbescherming van het bedrijf dat deze beschikbaar stelt.

IV. Veiligheid

Wij passen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw bij ons opgeslagen gegevens met name tegen manipulatie, verlies, vernietiging en de toegang door onbevoegden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling continu verbeterd.

Alle gegevens worden volgens de stand der techniek en de Europese en Duitse regelingen inzake gegevensbescherming gecodeerd verzonden (bij gebruik van de Soehnle-Connect-App met geregistreerde gebruikersaccount) en opgeslagen. Bij de toewijzing van een Soehnle-Connect-product aan uw gebruikersaccount resp. de app is bij de gecodeerd uitgevoerde zgn. ‘pairing-procedure’ met het apparaat de authenticatie met behulp van PIN-invoer noodzakelijk. Nadere informatie over deze procedure vindt u ook in het Help-gedeelte op www.soehnle.de/service/haeufige-fragen-faq/ of in de productinformatie die bij het Soehnle-Connect-product werd geleverd.

Bovendien adviseren wij u in uw eigen belang te zorgen voor voldoende bescherming van uw mobiele telefoon door invoer van een wachtwoord of andere geschikte methoden.

V. Wijziging van onze bepalingen over gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen, voor zover dit vanwege de technische ontwikkeling noodzakelijk wordt. In die gevallen zullen wij – voor zover noodzakelijk – ook onze informatie over gegevensbescherming overeenkomstig aanpassen en u onmiddellijk actief daarover informeren. Let daarom op de telkens actuele versie van onze verklaring inzake gegevensbescherming. De datum van de laatste bijwerking van deze verklaring inzake gegevensbescherming vindt u op de eerste pagina.

Voor zover wettelijk vereist, vragen wij u om toestemming voor het nieuwe gegevensgebruik en voor de gewijzigde informatie over gegevensbescherming. Wij informeren u per e-mail of in de Soehnle-Connect-App.

Wijzigingen worden in principe bij publicatie van de bijgewerkte verklaring inzake gegevensbescherming op de betreffende websites van kracht.

Let erop dat de implementatie van nieuwe aanbiedingen meestal tot een actualisering van onze Soehnle-Connect-App leidt. Voor zover uw toestemming voor het gegevensgebruik noodzakelijk wordt, zult u na de actualisering, bij de herstart, om toestemming worden gevraagd.

Als u de automatische actualisering op de achtergrond op uw mobiele telefoon hebt geïnstalleerd, kan dit ertoe leiden dat de nieuwste app-versie automatisch wordt gedownload en dat u bij weigering van uw toestemming van de daaraan aangepaste verklaring inzake gegevensbescherming de Soehnle-Connect-App in de toekomst niet meer zult kunnen gebruiken. Wij adviseren u daarom de actualisering op de achtergrond uit te schakelen zodat u dit altijd eerst kunt controleren. De nieuwste versie van onze verklaring inzake gegevensbescherming vindt u bovendien altijd in de door u gebruikte App Store.

VI. Links

Voor zover u externe links gebruikt die in het kader van onze Soehnle-Connect-producten worden aangeboden, geldt onze verklaring inzake gegevensbescherming niet voor de daar aanwezige aanbiedingen. Als wij links aanbieden, proberen wij ervoor te zorgen dat ook deze voldoen aan onze gegevensbeschermings- en veiligheidsnormen. Wij hebben echter geen invloed op de nakoming van de gegevensbeschermings- en veiligheidsvoorschriften door andere aanbieders. Vraag daarom altijd de andere aanbieders om de daar beschikbaar gestelde bepalingen over gegevensbescherming.

VII. Informatierecht

U kunt altijd gratis vragen om informatie over de door ons over u opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking. Daartoe kunt u met name per e-mail contact opnemen met de voor gegevensbescherming verantwoordelijke persoon van LEIFHEIT AG op Datenschutz(at)leifheit.com.

VIII. Herroeping, correctie, blokkering en verwijdering

Ook kunt u altijd uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door ons herroepen. Bovendien hebt u recht op correctie, blokkering/beperking van de verwerking of verwijdering van de over u verzamelden en verwerkte gegevens. Krachtens de voorwaarden van artikel 20 van de ‘Datenschutz-Grundverordnung’ hebt u bovendien recht op gegevensoverdraagbaarheid, dus de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die u aan ons beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en door machines leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens naar een andere verantwoordelijke persoon, zonder belemmering door ons, te zenden.

Voor zover u uw privacyrechtelijke rechten wilt uitoefenen, verzoeken wij u contact op te nemen met de persoon die in de colofon wordt genoemd of een e-mail te sturen naar de voor gegevensbescherming verantwoordelijke persoon van LEIFHEIT AG op Datenschutz(at)leifheit.com.

IX. Vragen, suggesties, klachten

U kunt de verklaring inzake gegevensbescherming in de app altijd oproepen in het hoofdmenu onder ‘Verklaring inzake gegevensbescherming’.

Als u verdere vragen, suggesties of klachten hebt over onze informatie over gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u direct contact opnemen met de voor gegevensbescherming verantwoordelijke persoon van LEIFHEIT AG op Datenschutz(at)leifheit.com.

Bovendien hebt u – ongeacht een ander administratiefrechtelijk of gerechtelijk rechtsmiddel – recht op het indienen van een klacht bij een (op gegevensbescherming) toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende overtreding, als u van mening bent dat de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens in strijd is met Duits of Europees gegevensbeschermingsrecht.

Verantwoordelijk persoon in de zin van het gegevensbeschermingsrecht:

Petra Haupt

Leifheit AG

Leifheitstraße 1

56377 Nassau

Tel. +49 (0) 2604 - 977 0

Fax +49 (0) 2604 - 977 402

E-mail: info(at)leifheit.com

Registerrechtbank: Kantongerecht Montabaur

Registernummer: HRB 2857

Directieleden

Henner Rinsche (CEO)
Igor Iraeta Munduate (COO)