Leifheit Privacyverklaring voor Soehnle‑Connect-app

          

Actuele versie: Juni 2022

 

Toepassingsgebied
 

Leifheit Aktiengesellschaft, Leifheitstraße 1, 56377 Nassau/Lahn, Germany, (hierna: 'Leifheit' of 'wij' genoemd) is blij met uw interesse in de Soehnle-Connect-producten en de Soehnle-Connect-app.

 

Wij als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens willen graag dat u zich bij gebruik van de Soehnle-Connect-app en de Soehnle-Connect-producten ook veilig en zeker voelt over de bescherming van uw persoonsgegevens, want wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus. Naleving van de Duitse en Europese voorschriften inzake gegevensbescherming is voor ons vanzelfsprekend. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die wij rechtstreeks ontvangen van u als betrokkene, dat wil zeggen van u als natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.   Wij hebben talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming te waarborgen van de persoonsgegevens die in het kader van onze producten en diensten worden verwerkt.  

 

De Soehnle-Connect-app dient het u gemakkelijker te maken om gezondheids- en lichaamsbewust te leven en u zo te ondersteunen bij de instandhouding en verbetering van uw gezondheid. Deze Leifheit privacyverklaring voor de Soehnle-Connect-app (hierna 'privacyverklaring' genoemd) geeft uitleg over de aard en wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en over de rechten die u heeft in het kader van deze bepalingen, als u de door ons ter beschikking gestelde Soehnle-Connect-app (hierna 'app' genoemd) gebruikt met apparaten die aan uw app-gebruikersaccount gekoppeld zijn (hierna 'de apparaten' genoemd). Persoonsgegevens zijn informatie of gegevens met betrekking tot uw identiteit. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Een bijzonder soort persoonsgegevens, die daarom bijzondere bescherming behoeven, zijn onder meer gegevens over uw gezondheid. Zo meten de Soehnle-Connect-producten het lichaamsgewicht, of ze berekenen afhankelijk van de omvang van de functies verdere gezondheids-/lichaamsgegevens zoals gewicht, waterpercentage, vetpercentage, spiermassa, calorieverbruik evenals datum en tijd van de meting. De omvang van de gegevensverzameling en gegevensverwerking is afhankelijk van de meetfuncties waarover het door u aangeschafte product beschikt. Informatie daarover vindt u in de productinformatie van het betreffende Soehnle-Connect-product.

 

De app kan links naar externe websites bevatten die worden beheerd door aan ons gelieerde ondernemingen, door derden of door ons. Als u op een dergelijke link klikt, wordt de website in de webbrowser van uw smartphone weergegeven en is op de verwerking van uw persoonsgegevens het privacybeleid van die betreffende website van toepassing.

 

Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar de betreffende rubrieken van de inhoudsopgave. 

 

Om de app met de apparaten te gebruiken is het noodzakelijk dat u deze bepalingen begrijpt.   Wij bevelen aan, om de volledige inhoud van deze bepalingen zorgvuldig door te lezen, zodat u ze begrijpt en de beslissingen kunt nemen die u juist acht. Dit beleid is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar u kan worden doorverwezen, en waarvoor een ander privacybeleid kan gelden. 

 

Inhoudsopgave

 

I.     Naam en adres van de verantwoordelijke
II.    Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming
III.   Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken
IV.   Rechten van de betrokken persoon
V.    Veiligheid
VI.   Wijziging van ons privacybeleid
VII.  Links
VIII. Vragen, suggesties, klachten


 

 

 

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, alsmede andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

 

Leifheit AG

Leifheitstraße 1
56377 Nassau
Germany
E-mail: info@leifheit.com

 

II. Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming van de verantwoordelijke is te bereiken via:

 

DataCo GmbH

Dachauer Str. 65
80335 München
Germany
E-mail: datenschutz@dataguard.de

 


III.  Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken
 

1. Gebruiksmogelijkheden van ons aanbod

 

Wij moeten u erop wijzen, dat de verwerking van uw gegevens plaatsvindt op basis van

 • uw uitdrukkelijk gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer van de hierboven genoemde doeleinden;
 • en noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van het contract met ons waarbij u partij bent.

Door u gegeven toestemming kunt u te allen tijde herroepen.

 

Persoonsgegevens zijn informatie of gegevens met betrekking tot uw identiteit. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

 

Een bijzonder soort persoonsgegevens, die daarom bijzondere bescherming behoeven, zijn onder meer gegevens over uw gezondheid. Zo meten de Soehnle-Connect-producten het lichaamsgewicht, of ze berekenen afhankelijk van de omvang van de functies verdere gezondheids-/lichaamsgegevens zoals gewicht, waterpercentage, vetpercentage, spiermassa, calorieverbruik evenals datum en tijd van de meting.

 

De omvang van de gegevensverzameling en gegevensverwerking is afhankelijk van de meetfuncties waarover het door u aangeschafte product beschikt. Informatie daarover vindt u in de productinformatie van het betreffende Soehnle-Connect-product.

 

Alle door ons gezette defaultinstellingen zijn zo gekozen dat in beginsel alleen persoonsgegevens worden verwerkt waarvan de verwerking noodzakelijk is voor het desbetreffende specifieke verwerkingsdoel.

 

We geven uw gegevens in geen geval door aan uw ziekteverzekering en/of andere bestaande verzekeringen, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft. Uw gegevens worden ook niet doorgegeven voor onderzoeks- of marketingdoeleinden. We verkopen uw gegevens ook niet aan derden en binnen ons Soehnle-Connect-aanbod staan we ook geen reclameactiviteiten van derden toe.

 

2. Minimumleeftijd

 

Ons Soehnle-Connect-aanbod mag uitsluitend gebruikt worden door personen die minstens 16 jaar oud zijn. Verzameling of verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar gebeurt uitdrukkelijk tegen onze wil en zonder ons medeweten en vormt een inbreuk op onze Algemene Voorwaarden.

 

3. Gebruiksmogelijkheden van ons aanbod

 

Of er persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden en welke er verzameld en verwerkt worden, is afhankelijk van de manier waarop u ons aanbod gebruikt: met of zonder gebruikersaccount. De beslissing hierover is aan u:

 

we geven alle gebruikers de mogelijkheid om een gebruikersaccount te creëren op ons Soehnle-Connect-platform. U kunt onze Soehnle-Connect-app echter ook gebruiken zonder registratie via een gebruikersaccount; het gebruiksspectrum is dan wel beperkt, zoals we hieronder uitleggen.

 

In ieder geval worden al bij de installatie van de app de volgende gegevens verzameld en verwerkt, en zijn de volgende toegangsrechten noodzakelijk:

 • Telefoonstatus en ID lezen
 • SMS ontvangen, SMS of MMS lezen
 • Geschatte locatie (netwerkgebaseerd)
 • Oproeplog lezen
 • SD-kaartinhoud wijzigen of verwijderen
 • SD-kaartinhoud lezen
 • Accounts op het toestel zoeken
 • Netwerkstatus weergeven
 • Volledige internettoegang
 • Bluetooth-instellingen
 • Pairing met Bluetooth-apparaten uitvoeren

Door ons worden geen profielen op basis van bewegingen gemaakt.

 

4. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens bij gebruik van de Soehnle-Connect-app verwerkt worden:

 

4.1 Gebruik van de Soehnle-Connect-app zonder gebruikersaccount

 

Als u de Soehnle-Connect-app liever zonder gebruikersaccount gebruiken wil, dan kan dat. Er vindt dan geen verzending plaats van uw gegevens naar onze servers of naar servers van derde bedrijven die in opdracht voor ons werken.

 

Het is voor gebruik van de app echter wel vereist dat u bij het instellen van de app bepaalde verplichte gegevens opgeeft. In essentie worden de volgende gegevens over u vastgelegd en verwerkt:

 • Naam (invoeren van volledige naam is vrijwillig)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Lichaamslengte
 • Huidige gewicht

Optioneel (niet verplicht) kunt u een foto meesturen.

 

Bovendien kunnen, afhankelijk van de omvang van het gebruik door u en afhankelijk van uw hardware, de volgende gezondheidsgerelateerde gegevens worden verzameld en verwerkt:

 • Gewicht
 • Streefgewicht en tijdsperiode waarin het streefgewicht bereikt zou moeten worden
 • Vetpercentage
 • Waterpercentage
 • Spiermassa
 • Aantal stappen
 • Doel (stappen per dag)
 • Slaapduur en slaapintensiteit
 • Gewenste slaapduur per dag
 • Calorieverbruik
 • Gewenst calorieverbruik per dag
 • Hartslag
 • BMI
 • Datum en tijdstip van alle gemeten waarden
 • Afgelegde afstand per dag
 • Activiteitsgraad
 • Staplengte
 • Behaalde records
 • Gehaalde doelen
 • Gebruikers-ID
 • Bovendruk (systolische bloeddruk)
 • Onderdruk (diastolische bloeddruk)
 • Onregelmatige hartslag
 • Polsslag
 • PM2,5
 • Temperatuur

Als u besluit de app te verwijderen, kan het zijn dat uw gegevens volledig van uw mobiele toestel/smartphone verwijderd worden, afhankelijk van het door u gebruikte besturingssysteem. Als u de Soehnle-Connect-app dan opnieuw installeert, kan het zijn dat de gegevens niet meer gebruikt kunnen worden. Sommige besturingssystemen zijn zodanig ingesteld, dat de gebruikersgegevens op uw lokale apparaat opgeslagen blijven. Op deze instellingen hebben wij geen invloed. Als u de gegevens wil verwijderen, zou u bij de fabrikant van uw besturingssysteem moeten nagaan, hoe u ze handmatig kunt verwijderen.

 

4.2. Gebruik van de Soehnle-Connect-app met geregistreerd gebruikersaccount

 

Als u besluit een gebruikersaccount op ons Soehnle-Connect-platform te creëren, gelden de volgende overige bepalingen en aanwijzingen.

 

a. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens in het kader van door u verstrekte informatie bij het registratieproces van uw app-account. 

 

Zodra u een gebruikersaccount aangemaakt heeft op ons Soehnle-Connect-platform en uw gegevens gesynchroniseerd heeft, worden uw persoonsgegevens niet meer uitsluitend lokaal op uw mobiele toestel, maar via het internet opgeslagen op een server. Zowel de verzending als de opslag van uw gegevens vindt versleuteld plaats.

 

Door uw gebruik van een gebruikersaccount geeft u ons de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te benaderen en ze voor u te verwerken in het kader van ons Soehnle-Connect-aanbod.

 

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt::

 • Naam (invoeren van volledige naam is vrijwillig)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Lichaamslengte
 • Gewicht

Optioneel is het meesturen van een foto.

 

Afhankelijk van de omvang van het gebruik door u en afhankelijk van uw hardware kunnen de volgende gezondheidsgerelateerde gegevens worden verzameld en verwerkt:

 • Gewicht
 • Streefgewicht en tijdsperiode waarin het streefgewicht bereikt zou moeten worden
 • Vetpercentage
 • Waterpercentage
 • Spiermassa
 • Aantal stappen
 • Doel (stappen per dag)
 • Slaapduur en slaapintensiteit
 • Gewenste slaapduur per dag
 • Calorieverbruik
 • Gewenst calorieverbruik per dag
 • Hartslag
 • BMI
 • Datum en tijdstip van alle gemeten waarden
 • Afgelegde afstand per dag
 • Activiteitsgraad
 • Staplengte
 • Behaalde records
 • Gehaalde doelen
 • Gebruikers-ID
 • Bovendruk (systolische bloeddruk)
 • Onderdruk (diastolische bloeddruk)
 • Onregelmatige hartslag
 • Polsslag
 • PM2,5
 • Temperatuur

Verplicht in te vullen gegevens Om gebruik te kunnen maken van het Soehnle-Connect-platform is vereist dat u bij de registratie de op het elektronische registratieformulier als verplicht veld aangegeven gegevens invult. Hierbij gaat het om een door u zelf gekozen gebruikersnaam, een door u zelf gekozen wachtwoord en uw e-mailadres. Ook hier is invullen van uw volledige naam altijd vrijwillig. We raden aan om een veilig, complex wachtwoord in te vullen.

 

In veel gevallen zullen we u op basis van deze gegevens niet kunnen identificeren.

 

Het is belangrijk dat u uw gegevens correct kunt analyseren en beoordelen, daarom moet u bij het instellen van uw gebruikersaccount uw geboortedatum, lengte en huidige gewicht invullen.

 

De verzamelde gegevens worden in opdracht van ons opgeslagen op servers van onze contractpartner Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA. Dit bedrijf hebben we zorgvuldig gekozen. De opslag vindt uitsluitend plaats op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, zodat ook binnen de contractuele relatie met onze contractuele partner Europees en Duits gegevensbeschermingsrecht van toepassing is en uw rechten dienovereenkomstig beschermd zijn. Het valt echter niet uit te sluiten dat uw gegevens binnen de Europese Unie verblijven. Om passende waarborgen te bieden voor de bescherming van de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens buiten de EU, vindt de overdracht van gegevens aan en de verwerking van gegevens door Microsoft plaats op basis van passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG, in het bijzonder door modelcontracten conform artikel 46 lid 2 c AVG. Een kopie van deze waarborgen kunt u aanvragen via bovengenoemde contactgegevens.

 

Bij iedere synchronisatie met de app worden uw Soehnle-Connect-gegevens van uw Soehnle-Connect-product versleuteld overgedragen aan de server(s). Deze gegevens worden opgeslagen om u ons Soehnle-Connect-aanbod in volle omvang ter beschikking te kunnen stellen. Bovendien worden de gegevens verbonden met uw gebruikersaccount, dus gekoppeld.

 

Bij toewijzing van een Soehnle-Connect-product aan uw gebruikersaccount is het verder vereist dat u bepaalde technische gegevens (zoals het identificatienummer van uw Soehnle-Connect-product of van de met het Soehnle-Connect-product geleverde hardware) invult. Deze gegevens behandelen wij als persoonsgegevens.

 

Bij geactiveerde verzendfunctie worden de door het betreffende Soehnle-Connect-product gemeten of berekende gegevens via de Soehnle-Connect-app verzonden naar het gekoppelde gebruikersaccount op het Soehnle-Connect-platform. Details over de verzendfunctie en de activering ervan vindt u bovendien in de help-documentatie https://www.soehnle.nl/service/veelgestelde-vragen-faq/ van het Soehnle-Connect-platform.

 

b. Gemeenschappelijk gebruik van producten

 

Bovendien bestaat de mogelijkheid om een Soehnle-Connect-product met meerdere gebruikersaccounts (bijvoorbeeld van familieleden of medebewoners) te verbinden. Bij correcte bediening van het Soehnle-Connect-product is het normaal gesproken technisch uitgesloten dat persoonsgegevens overgedragen worden aan de andere gebruikers van dat Soehnle-Connect-product. Bij niet-correct bediening kan echter niet uitgesloten worden, dat concreet gemeten waarden aan een verkeerde gebruiker toegewezen worden. Details over deze gebruiksmogelijkheid vindt u eveneens in de help-documentatie onder https://www.soehnle.nl/faq of in de met het Soehnle-Connect-product ter beschikking gestelde productinformatie.

 

c. Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt op het Soehnle-Connect-platform

 

Wij gebruiken

 • de bij de registratie ingevulde gegevens voor het beheer van het betreffende gebruikersaccount, dus voor bewaking van de toegang tot het gebruikersaccount, voor de toezending van de noodzakelijke informatie over het Soehnle-Connect-platform of over en voor uw gebruik ervan (bijvoorbeeld nieuw wachtwoord instellen).
 • de door een Soehnle-Connect-product overgedragen Soehnle-Connect-gegevens uitsluitend voor weergave en analyse in uw gebruikersaccount.

Via ons Soehnle-Connect-aanbod worden momenteel geen gegevens voor op interesse gebaseerde reclame verwerkt. Wij behouden ons echter het recht voor om, ter verbetering van ons aanbod, dergelijke gegevensverwerking in te zetten. Zou een dergelijke functie ingevoerd worden, dan zullen wij u op tijd informeren en u vragen om een nieuwe toestemmingsverklaring.

 

d. Duur van de gegevensverzameling en gegevensverwerking

 

Uw gegevens worden slechts door ons opgeslagen zolang uw gebruikersaccount bij Soehnle-Connect bestaat, of totdat zich een reden voor verwijdering voordoet. Verwijdering van de opgeslagen persoonsgegevens vindt onmiddellijk plaats zodra u uw toestemming voor gegevensverwerking herroept, of zodra de gegevens niet meer nodig zijn om het met de verwerking nagestreefde doel te bereiken (bijvoorbeeld bij beëindiging van onze contractrelatie) of zodra de opslag van de gegevens om overige wettelijke redenen ontoelaatbaar is.

 

e. Verzameling en doorgifte aan overheidsinstellingen

 

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en doorgegeven aan overheidsinstellingen en -autoriteiten die in het kader van de desbetreffende wetgeving gerechtigd zijn informatie te ontvangen, of indien wij daartoe door een rechterlijke beslissing verplicht zijn. Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende bedrijven zijn door ons verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

f. Gebruik van apps en tools van derden-aanbieders

 

Met onze defaultinstellingen hebben apps van derden geen toegang tot uw gegevens. U kunt ons echter toestemming geven, met de desbetreffende instelling, om uw Soehnle-Connect-profiel te koppelen aan een app van derden-aanbieders. Wij bieden specifiek de mogelijkheid om uw gegevens met Google Fit en de Apple Health app te synchroniseren. Als wij gegevens volgens uw wens doorgeven aan een derde, dan zijn op deze gegevens de gegevensbeschermingsbepalingen van deze derde van toepassing. Uw toestemming om gegevens door te geven aan derden kunt u te allen tijde herroepen via uw Soehnle-Connect-profiel of in de instellingen van uw mobiele toestel.Via het Soehnle-Connect-platform bestaat bovendien de mogelijkheid om via zogeheten widgets of plug-ins voor sociale netwerken zoals facebook en LinkedIn, informatie van uw Soehnle-Connect-product op andere platforms te delen. Het invullen vindt uitsluitend handmatig plaats, zodat derden-aanbieders geen toegang hebben tot de gegevens op het Soehnle-Connect-platform. Het is echter niet uit te sluiten, dat het aanbod van de derden-aanbieders persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. De interactie met deze programma's vindt plaats buiten onze invloedssfeer en de gegevensbeschermingsrichtlijnen van de onderneming die deze programma's beschikbaar stelt, zijn van toepassing.

 

IV. Rechten van betrokkenen

Als er persoonsgegevens van u verwerkt worden, dan bent u betrokkene in de zin van de AVG en dan heeft u – indien aan de wettelijke vereisten overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 21 AVG is voldaan – ten opzichte van de verantwoordelijke de volgende rechten:

 1. Recht op informatie
  Te allen tijde kunt u gratis informatie van ons krijgen over de door ons over u opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking. Hiertoe kunt u een e-mail sturen aan Leifheit AG, de verantwoordelijke, naar het e-mailadres Datenschutz@leifheit.com.
 2. Recht op toegang, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking
  U heeft recht op inzage van uw persoonlijke gegevens, op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens en op verwijdering van uw persoonsgegevens.
 3. Herroeping, blokkering/beperking en gegevensportabiliteit
  Voor zover de verwerking van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen, met werking voor de toekomst.Herroeping van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van uw toestemming reeds verrichte verwerking. Verder heeft u het recht om uw met de app geregistreerde gebruikersaccount (het app-account) te verwijderen, bezwaren, klachten of opmerkingen in te dienen of uw instellingen zodanig te zetten dat u de controle over uw persoonsgegevens heeft of dat verdere verwerking door ons niet meer mogelijk is.
  Onder de voorwaarden van artikel 20 van de Europese algemene verordening gegevensbescherming heeft u bovendien recht op dataportabiliteit oftewel gegevensoverdraagbaarheid, dus het recht om de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen, en om deze gegevens zonder belemmering van onze kant door te geven aan een andere verantwoordelijke.
 4. Bezwaar
  U heeft het recht om wegens redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op grond van artikel 6 lid 1 punt e of f AVG. Dit geldt ook voor profilering die plaatsvindt op grond van deze bepalingen. De verantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgegevens niet meer, behalve als de verantwoordelijke gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belang, rechten en vrijheden of als de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 5. Recht op klacht bij autoriteit persoonsgegevens
  Onverminderd andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke beroepsmogelijkheden heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit persoonsgegevens, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. De autoriteit persoonsgegevens waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor Leifheit AG is de autoriteit gegevensbescherming en informatievrijheid van de deelstaat Rheinland-Pfalz:

 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

 

Indien u uw privacyrechten wilt laten gelden, gebruik dan de contactinformatie uit ons Impressum of stuur een e-mail aan Leifheit AG als verantwoordelijke via het e-mailadres datenschutz@leifheit.com.

 

V. Veiligheid

Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw bij ons opgeslagen gegevens te beschermen, met name tegen manipulatie, verlies en vernietiging en tegen toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.
Alle gegevens worden overeenkomstig de stand van de techniek en de Europese en Duitse voorschriften inzake gegevensbescherming versleuteld verzonden (bij gebruik van de Soehnle-Connect-app met geregistreerd gebruikersaccount) en opgeslagen. Bij de toewijzing van een Soehnle-Connect-product aan uw gebruikersaccount of aan de app bestaat bij de versleuteld plaatsvindende pairing-procedure de noodzakelijkheid van authenticatie door invoeren van een pincode. Meer informatie over deze procedure vindt u eveneens in de help-documentatie onder https://www.soehnle.nl/faq of in de met het Soehnle-Connect-product ter beschikking gestelde productinformatie.

 

Daarnaast adviseren wij u om, in uw eigen belang, te zorgen voor voldoende beveiliging van uw mobiele toestel door middel van toegang met een wachtwoord of andere geschikte procedures.

 

VI. Wijziging van ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en privacymaatregelen te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt door technische ontwikkelingen. In deze gevallen zullen wij – indien nodig – ook onze privacyverklaring aanpassen en per omgaande actie ondernemen om u hieromtrent te informeren. Let erop, dat u altijd de actuele versie van onze privacyverklaring raadpleegt. De datum van de meest recente herziening/versie van deze privacyverklaring staat aan het begin, bovenaan de eerste pagina.

 

Voor zover dat wettelijk vereist is, zullen wij u vragen toestemming te geven voor het nieuwe gebruik van de gegevens en voor het gewijzigde privacybeleid. Wij informeren u per e-mail of in de Soehnle-Connect-app.

 

De wijzigingen treden in werking met de bekendmaking van het herziene privacybeleid op de betreffende websites.

 

Houd u er rekening mee, dat de totstandkoming van nieuw aanbod regelmatig tot actualisering van onze Soehnle-Connect-app leidt. Voor zover uw toestemming voor het gebruik van de gegevens nodig is, wordt u na het updaten, bij het opnieuw opstarten gevraagd om uw toestemming te geven.

 

Als u automatische updates ingeschakeld heeft op uw mobiele toestel, dan kan dit tot een automatische download van de nieuwste appversie leiden. Als u dan uw toestemming weigert in de hieraan aangepaste privacyverklaring, kan het zijn dat u de Soehnle-Connect-app in de toekomst niet meer kunt gebruiken. Wij raden u daarom aan om automatische updates uit te schakelen, zodat u dit eerst kunt controleren. De nieuwste versie van onze privacyverklaring vindt u bovendien altijd in de door u gebruikte app-store.

 

VII. Links

Indien u gebruik maakt van externe links die in het kader van onze Soehnle Connect-producten worden aangeboden, strekt onze privacyverklaring zich niet uit tot het aanbod dat via deze link kan worden opgeroepen. Indien wij links aanbieden, spannen wij ons in om ervoor te zorgen dat ook deze voldoen aan onze normen inzake privacy en veiligheid. Wij hebben echter geen invloed op de manier waarop andere aanbieders de privacy- en veiligheidsvoorschriften naleven. Stel u daarom op de hoogte bij de andere aanbieders aan de hand van de daar gepresenteerde privacyverklaringen.

 

VIII. Vragen, suggesties, klachten

U kunt de privacyverklaring binnen de app te allen tijde raadplegen in het hoofdmenu onder 'Privacyverklaring'.
 

Heeft u verder nog vragen, suggesties of klachten met betrekking tot onze informatie over privacy, gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Leifheit AG als verantwoordelijke via Datenschutz@leifheit.com.
 

Verder heeft u het recht, onverminderd andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, om een klacht in te dienen bij een autoriteit persoosngegevens, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Duitse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.